Människa som mäter blodtryck

Yrkesintroduktion - Vård och omsorg

Yrkesintroduktion Vård och Omsorg är till för dig som är intresserad av ett arbete inom vård och omsorg. Målet är att du ska kunna gå vidare ut i arbetslivet eller kunna söka Yrkesutbildning Vård och Omsorg eller ett nationellt program. Målet är individuellt och varierar utifrån förutsättningar.

På Yrkesintroduktion vård och omsorg lär du dig bland annat:

 • Grundläggande anatomi och fysiologi.

 • Vanligt förekommande sjukdomar och åtgärder vid dem.

 • Innebörden av personlig omvårdnad och egenvård och hur det kan stödjas.

 • Omvårdnadshygien, mikroorganismer, smitta och smittspridning.

 • Användning och hantering av vanligt förekommande läkemedel. Läkemedlens biverkningar.

 • Bestämmelser och praxis om arbetsmiljö, säkerhet och yrkesetik i samband med arbetet med grundläggande vård och omsorg.

 • Funktionella kroppshållningar. Innebörden och betydelsen av att arbeta ergonomiskt. Förutsättningar för funktionella kroppshållningar.

 • Hjärt-lungräddning med defibrillering samt första hjälpen vid skada och akut sjukdom

 • Grundläggande kunskaper om olika funktionsnedsättningar och om deras konsekvenser i olika sammanhang.

 • Inblick om specialpedagogiska arbetssätt och hjälpmedel samt färdigheter i att utveckla och använda dessa.

 • Inblick i lagar och andra bestämmelser som styr olika verksamheter.

 • Förmåga att kommunicera, samarbeta och samverka för att stödja och assistera människor i olika situationer.

 • Förmåga att diskutera egna, andras och samhällets attityder till, samt värderingar och bemötande av, människors olikheter.