Samuel Christenson

Namn: Samuel Christenson

Tog studenten: 2007

Vad gör du nu?

Jag går sista terminen på ortopedteknikerutbildningen på Högskolan i Jönköping.

Vad var det bästa med Omvårdnadsprogrammet?

Praktiken var mycket givande och jag tror att det skulle vara en nyttig erfarenhet för de flesta att få se hur det är att jobba i vården för att få se hur viktigt arbete det är. Vi hade en väldigt bra klass i gymnasiet, vilket verkligen bidrog till att studierna blev roliga. Oftast tyckte jag att lektionerna var roliga och intressanta och det är förstås tack vare att lärarna lärde ut på rätt sätt. Jag gick ju först på Elprogrammet ett år och sen efter det började på Omvårdnadsprogrammet. Vilket jag är mycket tacksam över, för det var tre både roliga och lärorika år.

Vad har du för framtidsplaner?

Jag räknar med att komma ut och jobba som ortopedtekniker till hösten om jag kan få jobb, det finns inte mer än en arbetsplats i varje stad så det kan vara lite klurigt att få jobb, men får väl hoppas på det bästa.

Det blir lite svårare att bara flytta var som helst när man har familj att tänka på (en fru och en liten son). Ett annat alternativ är att försöka få jobb på hjälpmedelscentralen här i Jönköping.