Josefin Warvne

Namn: Josefin Warvne

Tog studenten: 2011

Vad gör du nu?

Efter studenten började jag läsa till sjuksköterska på Högskolan i Borås och jag går nu min fjärde termin. Mitt mål är att arbeta inom ambulanssjukvården. Detta är något utav det roligaste jag har gjort. 

Under sommartiden jobbar jag på ortopeden på Mölndals sjukhus på samma avdelning där jag gjorde min APU i årskurs 3.

Vad var det bästa med Omvårdnadsprogrammet?

Det bästa var att man hade mycket praktik. Det finns ett stort utbud på praktikplatser och valmöjligheten är stor att praktisera inom det område man själv tycker är intressant, samt att det finns en stor chans till jobb efter avslutad praktik.  Mycket bra lärare samt alla valbara kurser man kunde välja till. Det bästa var att jag kunde gå direkt till sjuksköterskeutbildningen på högskolan utan att läsa till några betyg. Tiden på Aranäsgymnasiet var tre bra år med underbara klasskompisar, lärare och goa minnen som man inte vill vara utan.