Programinformation

Vård- och omsorgsprogrammet är för dig som är intresserad av att arbeta med människor i olika åldrar och livssituationer. Utbildningen ger dig kunskaper och färdigheter i vård, omvårdnad och omsorg.

Du får lära dig hur människokroppen fungerar och är uppbyggd och du får kunskaper om människan utifrån ett biologiskt, psykologiskt, socialt, kulturellt och existentiellt perspektiv.

Utbildningen utgår från en människosyn som betonar alla människors lika värde och ger dig en helhetssyn på människan. Du får kunskaper om hälsa, ohälsa och funktionshinder. Du får under utbildningen utveckla förmågan att bemöta människor på ett yrkesmässigt sätt, vilket bland annat innebär att du får nya kunskaper om kommunikation.

Under hela utbildningen får du möjligheter att träna och använda dina kunskaper teoretiskt och praktiskt, både i skolan och ute på arbetsplatser. Du garanterad 15 veckors arbetsförlagt lärande (APL).

Du får under utbildningen prova olika arbetsformer både enskilt och i grupp. Storyline och tema är exempel på arbetsätt där flera ämnen och kurser integreras. Första och andra året läser du gemensamma kurser på programmet som ger dig en grundläggande och bred yrkes- och högskoleförberedelse. Under tredje året får du välja ett programpaket som ger dig möjlighet till fördjupning och specifik kompetens inom någon/några delar av hälso- och sjukvården eller socialtjänsten. Vård- och omsorgsprogrammet är numera ett lokalt certifierat Vård- och Omsorgscollege vilket ger en kvalitetssäkrad yrkeskompetens.

Efter utbildningen kan du arbeta inom hälso- och sjukvård eller socialtjänst. Inom hälso- och sjukvård kan det vara som undersköterska, skötare eller barnsköterska på sjukhus, vårdcentral eller i hemsjukvård. Inom socialtjänst kan det innebära arbete på särskilt boende, gruppbostad, daglig verksamhet, hemtjänst eller som personlig assistent.

Vägen via vård- och omsorgsprogrammet ger också goda möjligheter till behörighet för högskole- och universitetsutbildningar inom människovårdande yrken. Kunskaper om och erfarenhet av vård och omsorg ger kompetenser som det i framtiden kommer att vara stor efterfrågan på i olika yrkessammanhang där människor möts.