Vård- och omsorgsprogrammet

Vård- och omsorgsprogrammet är ett yrkesprogram. Efter examen från programmet har du kunskaper som behövs för att arbeta inom hälso- och sjukvård och socialtjänst. Inom ramen för utbildningen kan du läsa kurser som förbereder för högskolestudier inom främst dessa områden.

Du är intresserad av att arbeta med människor i olika åldrar och livssituationer. Du är nyfiken på hur människokroppen fungerar och är uppbyggd. Du vill få kunskaper om människan utifrån ett helhetsperspektiv. Du får en utbildning som ger dig kunskaper och färdigheter i vård, omvårdnad och omsorg. Utbildningen utgår från en människosyn som betonar alla människors lika värde. Du får kunskaper om hälsa, ohälsa och funktionsnedsättningar. 

Du får under utbildningen utveckla din förmåga att bemöta människor på ett yrkesmässigt sätt. Du får under hela utbildningen möjligheter att träna och använda dina kunskaper teoretiskt och praktiskt, både i skolan och ute på arbetsplatser. Du är garanterad 15 veckors arbetsförlagt lärande = APL. Under de två första åren läser du programgemensamma kurser och under tredje året får du välja ett programpaket.

I framtiden kan du arbeta inom hälso- och sjukvård eller socialtjänst eller studera vidare på högskola och universitet. Du kan läsa in både allmän och särskild högskolebehörighet inom ramen för programmet. Direkt efter gymnasiestudierna kan du arbeta inom hälso- och sjukvård som undersköterska, skötare eller barnsköterska på sjukhus, vårdcentral eller i hemsjukvård. Inom socialtjänsten kan du arbeta som stödassistent på gruppbostad eller daglig verksamhet, personlig assistent eller som undersköterska inom hemtjänst.  

Vård och omsorgscollege

Vård- och omsorgsprogrammet på Aranäsgymnasiet är en certifierad utbildning inom Vård och omsorgscollege Kungsbacka. Detta betyder att arbetsgivarna har varit med och kvalitetssäkrat innehåll och upplägg så att de matchar deras behov av kompetens för framtiden. Efter avslutade studier med minst E i samtliga kurser får du ett diplom som visar att du studerat på ett Vård och omsorgscollege. 

 

Nyheter
Fler nyheter