Samhällsbyggande och miljö

Du får en teoretisk och praktisk utbildning inom miljöanpassad arkitektur och hållbart samhällsbyggande.

Genom hela utbildningen lär du dig att arbeta projektinriktat, med en ämnesövergripande helhetssyn. Du kommer att samarbeta med stadsplanerare för att utveckla framtidens stad men också studera goda exempel av olika hållbara städer. I framtiden kan du till exempel jobba som arkitekt, byggnadsingenjör eller samhällsplanerare.

Inriktningen samhällsbyggande och miljö ingår i Teknikcollege Kungsbacka.