Samhällsbyggande och miljö

Du får en teoretisk och praktisk utbildning inom miljöanpassad arkitektur och hållbart samhällsbyggande.

Genom hela utbildningen lär du dig att arbeta projektinriktat, med en ämnesövergripande helhetssyn. Du kommer att samarbeta med stadsplanerare för att utveckla framtidens stad men också studera goda exempel av olika hållbara städer. I framtiden kan du till exempel jobba som arkitekt, byggnadsingenjör eller samhällsplanerare.

Inriktningen samhällsbyggande och miljö ingår i Teknikcollege Kungsbacka.

Ämne och kurser

Gymnasiegemensamma ämnen

Engelska 5
Engelska 6

Historia 1a1

Idrott och hälsa 1

Matematik 1c

Matematik 2c

Matematik 3c

Religionskunskap 1

Samhällskunskap 1b

Svenska 1
eller Svenska som andraspråk 1
Svenska 2
eller Svenska som andraspråk 2
Svenska 3
eller Svenska som andraspråk 3

Programgemensamma karaktärsämnen

Fysik 1a
Kemi 1

Teknik 1

Individuellt val

Gymnasiearbete

Inriktningskurser

Hållbart samhällsbyggande
CAD 1 och CAD 2
Miljö- och energikunskap

Arkitektur - Hus

Konstruktion

Programfördjupning

Välj fördjupningspaket 1 alternativt EN fördjupningskurs Ht respektive Vt

Fördjupningspaket 1

Fysik 2
Matematik 4

Fördjupningskurser Ht

Fysik 3
Formgivning 1
Webbutveckling 1
Digitalt skapande
Programmering 1

Fördjupningskurser Vt

Arkitektur Rum
Programmering 2 (bygger på Programmering 1)
Webbserverprogrammering 1 (bygger på Webbutveckling 1)
Matematik 5
Teknik - specialisering (appar, bygger på Programmering 1)