Design och produktutveckling

Du får en teoretisk och praktisk utbildning inom teknik, design och produktutveckling.

Med designprocessen som arbetsmetod arbetar vi med att utveckla funktionella, hållbara och estetiska lösningar utifrån målgruppens behov. Du övas i att arbeta med utveckling eller innovativa lösningar av produkter och tjänster. Vi arbetar främst i projektform men också med kortare övningar och uppgifter. Med hjälp av våra 3D-skrivare har vi möjlighet att arbeta med modell- och prototypframställning. 

Inriktningen design och produktutveckling ingår i Teknikcollege Kungsbacka.