Design och produktutveckling

Du får en teoretisk och praktisk utbildning inom teknik, design och produktutveckling.

Med designprocessen som arbetsmetod arbetar vi med att utveckla funktionella, hållbara och estetiska lösningar utifrån målgruppens behov. Du övas i att arbeta med utveckling eller innovativa lösningar av produkter och tjänster. Vi arbetar främst i projektform men också med kortare övningar och uppgifter. Med hjälp av våra 3D-skrivare har vi möjlighet att arbeta med modell- och prototypframställning. 

Inriktningen design och produktutveckling ingår i Teknikcollege Kungsbacka.

Ämne och kurser

Gymnasiegemensamma ämnen

Engelska 5
Engelska 6

Historia 1a1

Idrott och hälsa 1

Matematik 1c

Matematik 2c

Matematik 3c

Religionskunskap 1

Samhällskunskap 1b

Svenska 1
eller Svenska som andraspråk 1
Svenska 2
eller Svenska som andraspråk 2
Svenska 3
eller Svenska som andraspråk 3

Programgemensamma karaktärsämnen

Fysik 1a
Kemi 1

Teknik 1

Individuellt val

Gymnasiearbete

Inriktningskurser

Entreprenörskap och företagande
Design 1

Bild och form 1
/ CAD 1
Design 2

Konstruktion 1

Programfördjupning

Välj fördjupningspaket 1 alternativt EN fördjupningskurs Ht respektive Vt

Fördjupningspaket 1

Fysik 2
Matematik 4

Fördjupningskurser Ht

Fysik 3
Formgivning 1
Webbutveckling 1
Digitalt skapande
Programmering 1

Fördjupningskurser Vt

Arkitektur Rum
Programmering 2 (bygger på Programmering 1)
Webbserverprogrammering 1 (bygger på Webbutveckling 1)
Matematik 5
Teknik - specialisering (appar, bygger på Programmering 1)