Teknikprogrammet

Teknikprogrammet är ett högskoleförberedande program. Efter examen från programmet har du fått en bred utbildning med kunskaper inom teknik, arkitektur, design och entreprenörskap men även inom andra områden.

Du är intresserad av teknik, design, samhällsbyggande och arkitektur. Du gillar att lösa problem och vill skapa och utveckla idéer både i teori och praktik.

Du får en bred teoretisk och praktisk utbildning inom teknikens olika områden. Detta ger grundläggande behörighet till högskola. Första året läser du ett antal gemensamma kurser på programmet. På våren i åk 1 väljer du en av de tre inriktningarna design och produktutveckling, samhällsbyggande och miljö eller teknikvetenskap. Genom hela utbildningen lär du dig att arbeta projektinriktat med en ämnesövergripande helhetssyn. Projekten hjälper till att förstärka den inriktning som du har valt. Du får möjlighet att arbeta med skarpa projekt, det vill säga uppdrag som medverkande företag lämnar till teknikprogrammet. Vårt samarbete med näringslivet och högskolan utvecklas hela tiden. Du kommer även att starta, driva och avveckla ett UF-företag. Inom inriktningarna design och produktutveckling och samhällsbyggande och miljö kan du välja mellan olika programpaket, där ett ger särskild behörighet till teknisk högskola. Inriktningen teknikvetenskap ger alltid särskild behörighet till teknisk högskola.

I framtiden kan du arbeta som till exempel civilingenjör, arkitekt, byggnads-ingenjör, samhällsplanerare, industridesigner, produktutvecklare eller arbeta inom IT-branschen.

Alla inriktningar på Teknikprogrammet på Aranäsgymnasiet ingår i Teknikcollege Kungsbacka.

Nyheter
Fler nyheter