Samhällsvetenskap med internationell profil

Inriktningen samhällsvetenskap ger dig fördjupade kunskaper om människors olika livsvillkor runt omkring i världen. Vi har en internationell profil där studier av omvärlden genomsyrar alla våra kurser och projekt. Du får möjlighet att fundera och fördjupa dig inom frågor som berör internationella relationer och konflikter, mänskliga rättigheter, juridik och internationell ekonomi.

Är du intresserad av att förstå bakgrunden till världens konflikter och Sveriges roll i omvärlden är Inriktning samhällsvetenskap med internationell profil programmet för dig. Inom inriktningen kan du även välja en ekonomisk eller en internationell programfördjupning.

Ekonomisk fördjupning

I den ekonomiska fördjupningen ingår tre kurser:

  • I kursen Rätten och samhället lär du dig övergripande om vårt rättssystem, våra domstolar, våra rättsregler inom områden som brott och straff, avtal och köp, fastighetsrätt, familjerätt, arbetsrätt med mera. Detta är en bra grundkurs för dgi som är intresserad av juridik.

  • I kursen Entreprenörskap startar och driver eleverna ett verkligt företag inom ramen konceptet Ung företagsamhet.

  • I kursen Internationell ekonomi läser du om handelns och ekonomins historia från antiken till idag. Bakgrunden och teorierna bakom dagens globala ekonomi.

Internationell fördjupning

I den internationella fördjupningen ingår tre kurser:

  • I kursen Internationella relationer behandlas ämnen som internationella konflikter, internationell rätt och globaliseringens effekter.

  • Kursen Etnicitet och kulturmöten handlar om svensk kultur och kulturmöten i ett mångkulturellt samhälle. Här behandlas också integrations- och segregationsfrågor. 

  • I kursen Humanistisk och samhällsvetenskaplig specialisering ligger fokus på Mellanöstern, en ständigt aktuell region, som påverkar världspolitiken. I kursen används ett tvärvetenskapligt förhållningssätt utifrån historiska, politiska och religiösa perspektiv.

Kontakta gärna

Samordnare
Henrik Olausson
0300-83 40 00
henrik.olausson@kungsbacka.se

www.facebook.com/SamhaellINT