Beteendevetenskap

Inriktningen beteendevetenskap ger dig fördjupade kunskaper om människans utveckling och varför vi agerar som vi gör i olika situationer. Du får även kunskaper om kommunikation, lärande och ledarskap. Inom inriktningen väljer du mellan två programfördjupningar, kriminologi eller ledarskap.

Kriminologi – mot psykologi eller juridik

På programfördjupningen kriminologi läser alla elever kurserna Humanistisk och samhällsvetenskaplig specialisering mot kriminologi samt Etnicitet och kulturmöten. I kursen kriminologi undersöks hur brottsligheten ser ut i Sverige, vilka brott det är som huvudsakligen begås, vem det är som drabbas, vem som fastnar i kriminellt beteende och hur samhället arbetar med brottsbekämpning. Kriminologi är ett tvärvetenskapligt ämne mellan bland annat sociologi och psykologi.

I kursen Etnicitet och kulturmöten läser du om svensk kultur och kulturmöten i ett mångkulturellt samhälle. Även integrations- och segregationsfrågor behandlas. Sedan har du möjlighet att välja om du vill rikta in dig på kriminologi mot psykologi eller kriminologi mot juridik.

Om du väljer kriminologi mot psykologi läser du kurserna Psykologi 2b och Religion 2. På den avslutande psykologikursen kopplas ämnesinnehållet till programmet du läser. Aktuella områden att välja mellan är rättspsykologi, vittnespsykologi, genusrelaterad psykologi, mediepsykologi m.m. Tillämpning av psykologiska teorier liksom praktiska experiment ingår också. Religion 2 tar huvudsakligen upp nyreligiösa rörelser och etiska dilemman.

Väljer du istället kriminologi mot juridik ingår kursen Rätten och samhället. I denna kurs lär du dig om vårt rättssystem, våra domstolar, våra rättsregler inom områden som brott och straff, avtal och köp, fastighetsrätt, familjerätt, arbetsrätt med mera. En lämplig kurs för dig som medborgare eller för vidare studier inom juridik.

Ledarskap – mot idrott eller marknadsföring

På programfördjupningen ledarskap läser alla eleverna kurserna Rätten och samhället (se ovan för beskrivning) samt kursen Entreprenörskap. Denna kurs tar upp entreprenörskapets betydelse för bl.a. samhället och för företag, hur man planerar och genomför ett projekt, tillämpad marknadsföring samt teorier kring ledarskap och grupprocesser.

Om du väljer ledarskap mot idrott läser du Humanistisk och samhällsvetenskaplig specialisering mot idottspsykologi. Här får du läsa om vad som påverkar den enskilde idrottarens prestation och välbefinnande, vilka grupprocesser som kan finnas inom ett lag och vad som utmärker en god tränare. Teori varvas med praktiska övningar i mental träning.

Om du istället väljer ledarskap mot marknadsföring läser du Humanistisk och samhällsvetenskaplig specialisering mot ekonomisk psykologi. Kursen försöker belysa vilka psykologiska mekanismer som ligger bakom reklam och hur vi agerar som kunder. Socialpsykologiska teorier kring hur vi påverkas av varandra och hur företag använder sig av detta tas också upp.