Naturvetenskap

Inriktningen naturvetenskap ger fördjupade kunskaper inom biologi, fysik, kemi och matematik.

Vi arbetar med problemlösning inom naturvetenskap och samhälle. Undervisningsformen varierar mellan lärarledda lektioner, laborationer i välutrustade laboratorier, ämnesövergripande miniprojekt, studiebesök, exkursioner, eget arbete och diskussioner.

Naturvetenskapsprogrammet på Aranäsgymnasiet förbereder dig inför dina fortsatta studier på högskola och universitet. Under studietiden får du möjlighet att ta del av skolans samarbete med Chalmers och Göteborgs Universitet. Vi är en stor skola med många möjligheter men med en liten skolas fördelar och med personliga kontakter i vår hemvist.

Programfördjupningskurser

Följande kurser erbjuds enbart som programfördjupning:

Naturvetenskaplig specialisering: Människokroppen frisk och sjuk (100p)
Politik och hållbar utveckling (100p)
Biologi 2 (100p) – garanterat valbar för elever som inte har kursen i sin inriktning
Fysik 2 (100p) – garanterat valbar för elever som inte har kursen i sin inriktning
Kemi 2 (100p) – garanterat valbar för elever som inte har kursen i sin inriktning

Följande kurser erbjuds både som programfördjupning och som individuellt val:

Matematik 5 (100p)
Engelska 7 (100p)
Matematik 4 (100p) – garanterat valbar för elever som inte har kursen i sin inriktning

Följande kurser erbjuds som individuellt val, men kan räknas som både programfördjupningskurs och som individuellt val i examensbeviset:

Entreprenörskap (100p)
Filosofi 1 (50p)
Fysik 3 (100p) – läses på Aranäsgymnasiet
Historia 2 (100p)
Matematik specialisering (100p) – läses på Elof Lindälvs gymnasium
Moderna språk 1-5 (100p)
Programmering 1 (100p)
Programmering 2 (100p)
Psykologi 1 (50p)
Psykologi 2a (50p)
Retorik (100p)
Samhällskunskap 2 (100p)
Webbutveckling 1 (100p)