Simning

Du tränar tre gånger i veckan i Kungsbacka simhall. Som NIU-elev läser du ämnet specialidrott. Inom detta ämne ingår kurserna  idrottsspecialisering 1–3 och tränings- och tävlingslära 1. Genom detta upplägg kopplas teori och praktik ihop på ett tydligt sätt. Poängen tas från det individuella valet, 200 poäng och programfördjupningsdelen 200 poäng.

Program

Du väljer du fritt mellan flera av de program och utbildningar som finns på Aranäsgymnasiet och Elof Lindälvs gymnasium.

Program som går att kombinera med NIU

  • Ekonomi

  • Samhällsvetenskap

  • Naturvetenskap

  • Teknik

  • Barn och fritid

  • El och energi

  • Handel och administration

  • Hotell och turism

  • Fordon

Ansökan

Ansökan till simningen sker via formulär på Svenska Simförbundets webbplats. 

Ansök här

Observera att sista datum för ansökan är 1 december 2021.

Programval 

När du söker program kryssar du i att du vill gå till exempel Teknikprogrammet/simning NIU som förstahandsval. Vill du gå Teknikprogrammet även om du inte kommer in på NIU-simning måste du göra ett ytterligare val där du enbart kryssar i Teknikprogrammet.  

Att komma in

Du kommer att kallas till två provträningar. De sökande som anses ha bäst förutsättningar att tillgodogöra sig utbildningen får företräde till idrottsutbildningen. 

Till nationellt program prövas du på på dina betyg och konkurrerar på samma villkor som övriga sökande oavsett om du blivit antagen till NIU. 

Idrottsutbildningen har en tydlig elitkaraktär där målsättningen är att uttagna elever på sikt ska kunna nå nationell elit.