Språkintroduktion

Du är nyligen anländ till Sverige och behöver en utbildning med tyngdpunkt i det svenska språket. 

Du får svenska som andraspråk och andra kurser som du kan behöva för att kunna gå vidare till en annan utbildning.

I framtiden går du över till ett nationellt program, yrkesintroduktion, individuellt alternativ eller annan utbildning.

Mottagning av elever till Aranäsgymnasiet, Elof Lindälvs gymnasium görs genom Eva Hed.

Kontakta gärna

Eva Hed
0300-83 35 53
0728-89 95 50
eva.hed@kungsbacka.se