Programinriktat val

Du är nära att bli behörig och vill komma in på ett yrkesprogram. Du har godkänt i minst sex ämnen. Det krävs att du är behörig i svenska/svenska som andraspråk och är godkänd i antingen matte eller engelska.

Du får läsa de grundskoleämnen som du behöver och saknar för att bli behörig; för att så snart som möjligt under terminens gång antas till ditt val av yrkesprogram.

I framtiden går du över till det yrkesprogram som du valt.