Preparandutbildning

Du är inställd på att bli behörig och få en ny möjlighet som tar vara på din talang och ser till dina önskemål. Du vill komma in på ett nationellt program, antingen ett yrkesprogram eller ett högskoleförberedande program.

Du får en ettårig preparandutbildning där du ges möjlighet att under ett år, i första hand, läsa de grundskoleämnen som krävs för att uppnå behörighet. Du kan också läsa A-kurser i vissa gymnasieämnen. Programmet är individuellt anpassat och förbereder dig för att läsa vidare på ett nationellt program.

I framtiden har du möjlighet att söka in på ett nationellt program, antingen ett yrkesförberedande eller ett högskoleförberedande program.