Introduktionsprogrammen

Varje individ har sitt unika sätt att lära. Tillsammans med oss kan du komplettera och fördjupa dina kunskaper.

Vi arbetar med ett helhetsperspektiv utifrån individen. Gemensamt för alla introduktionsprogram är att du får en individuell studieplan utifrån dina egna förutsättningar.

På Introduktionsprogrammen finns fyra inriktningar.