FAQ

1. Vad ger IB som inte vanliga svenska program ger?

Du väljer själv vilka ämnen du vill fokusera på. Du läser färre ämnen än på nationella program, vilket innebär fördjupade kunskaper i ämnena. Glappet mellan gymnasiet och universitetet är mycket mindre efter IB-studier. (I de flesta ämnena ingår undervisningsmoment på universitetsnivå.)

Du blir väldigt skicklig på engelska eftersom det är språket du använder varje dag både i tal och skrift. Elever som har svenska som modersmål betraktas därmed officiellt som tvåspråkiga och får ett Biligual Diploma efter examen. Detta är naturligtvis mycket fördelaktigt som merit för både framtida jobb och studier. (Man ska inte glömma bort att även på svenska universitet och högskolor är kurslitteraturen väldigt ofta på engelska.)

IB-elever har generellt sett bättre resultat på högskoleprovet än de som gått nationella program.

2. Vilka ämnen kan man läsa?

IB-programmet är tvåårigt eftersom grundskolan i många andra länder är 10-årig. Därför har vi först ett förberedande år, Pre-IB, som liknar åk 1 på SP- och NV-programmen. Under IB2 och IB3 väljer varje elev sex ämnen ur olika ämnesgrupper, beroende på vad man är intresserad av. Tre ämnen läser man på ”higher level”, vilket innebär fler timmar och djupare kunskaper. Tre ämnen läser man på ”standard level”. Vilka ämnen som går att välja mellan kan du läsa i högerspalten. (Om alltför få elever väljer ett visst ämne kommer det inte erbjudas under det läsåret.)

Förutom de sex ämnena läser alla elever TOK, Theory of Knowledge, där man bland annat diskuterar olika sätt att lära sig och olika sätt att se på kunskap, samt vikten av kritiskt tänkande. Alla elever gör också ett forskningsarbete inom något IB-ämne som kallas Extended Essay.

Dessutom ingår det några olika projektarbeten som fokuserar på kreativitet, fysisk aktivitet och samhällsservice. Detta kallas CAS (Creativity, Action, Service).

3. Är all undervisning på engelska?

Ja, utom i modersmålet (svenska för de flesta) och moderna språk. Det extra tillvalsämnet Kemi ges på svenska.

4. Är det svårt att ha engelska som arbetsspråk?

De första veckorna kan det kännas ovant, men efter ett par månader är engelskan lika naturlig att använda som svenskan. Oftast finns det någon eller några elever i varje klass som inte pratar svenska och därför blir det självklart att prata engelska även på rasterna.

5. Vem kan söka IB?

Alla som har gått ut nian (eller motsvarande) med godkänt i alla ämnen kan söka. Alla som söker blir kallade till ett prov i engelska och matte (eftersom matte är ett ämne man inte kan välja bort). Dessutom gör vi en kort intervju.

6. Är det väldigt jobbigt att gå IB?

Att gå IB-programmet innebär en hel del pluggande, precis som det gör på NV och SP om man vill ha bra betyg, men man behöver inte vara något geni för att klara av studierna. Det är lika viktigt med studieteknik och motivation. Om du är intresserad av att lära och utvecklas, och att våga tänka i nya banor så är IB för dig. Under det förberedande året, Pre-IB, tränar du också upp din förmåga att använda engelskan på ett naturligt sätt. Om du känner dig osäker får du gärna komma hit och hälsa på.

7. Om man skulle ångra sig, kan man då byta till något annat program efter Pre-IB?

Ja. I mån av plats kan man gå över till något annat program i åk 2. Eftersom olika program lägger upp åk 1 på lite olika sätt måste naturligtvis alla byten ske i samråd med rektor och lärare på respektive program.

8.Kan man söka till IB2 direkt efter att ha gått åk 1 på något annat program?

Ja, det kan man göra i mån av plats och om du läst Sv1, Eng5, Nk1, Ma1C+2C. Kontakta oss i så fall för att göra inträdesproven (samma som görs inför Pre-IB).

9. Hur söker man?

Det är likadant som att söka till vilket annat program som helst. För Göteborgsregionen används Indra. Alla som söker till IB Aranäs blir kallade till intagningsproven. Nästa intagningsprov arrangeras 10 februari 2021. 

10. Tar man studenten på IB?

Ja, man tar studenten som alla andra i åk 3, dessutom blir det en Diploma Ceremony i september. Då bjuds släkt och vänner in till en festlig kväll med mat och musikunderhållning där diplomen delas ut.

11. Hur lyckas IB-eleverna på Aranäsgymnasiet på examensproven jämfört med andra IB-skolor?

Vi har examinerat 12 avgångsklasser på Aranäsgymnasiet och du kan se genomsnittsresultatet i diagrammet nedan. Max-poäng är 45 och världsgenomsnittet är 30. För att få ett Diploma behöver du minst 24 poäng (samt fullgjort CAS).

År

Aranäsgymnasiets IB
diplomtagare
genomsnittspoäng

Högsta

Världsgenomsnitt
IB poäng

2005

30,2

39

30,1

2006

30,6

39

29,2

2007

33,0

34

29,6

2008

33,2

42

29,6

2009

32,0

42

29,5

2010

31,0

37

30,0

2011

31,0

39

30,0

2012

31,0

37

30,0

2013

33,0

39

30,0

2014 32 37

30,0

2015 32 39

29,8

2016

30 36

29

2017 31 39
30
2018 31 35 29,78

Om du misslyckas med examensproven i något ämne eller vill höja ett betyg finns det möjlighet att göra ”retakes”. Kungsbacka kommun betalar dock bara examensavgiften en gång.

12. Hur ser betygssystemet ut?

Betygsskalan går från 1 till 7 där 7 är det bästa. Betygen grundar sig på examensprov. I varje ämne skrivs två eller fler examensprov i maj i IB3. Dessa prov utgör 50 % - 80 %  av betygsunderlaget (olika i olika ämnen). Tidigare under kursernas gång görs andra examensprov. Beroende på ämnen kan dessa vara t.ex. labbrapporter, uppsatser eller muntliga presentationer. Ca 30 % av betyget sätts av den undervisande läraren. Alla andra examensprov skickas in till IBO och speciella examinatorer som rättar proven. Detta gör att betygen blir opartiskt bedömda och betygsnivån blir den samma på alla IB-skolor i världen.

13. Måste jag bekosta IB-examinationerna?

Nej, Kungsbacka kommun står för hela avgiften till IB-organisationen. Om man vill göra "retakes" får man dock betala den avgiften själv.

14. Vad är ett IB-diplom?

IB-diplomet är det betygsdokument man får efter att ha klarat examinationerna med minst 24 betygspoäng samt gjort klart sina CAS-projekt. Diplomet använder du sedan för att söka in till högskolor och universitet, eller söka jobb. Du får också ett intyg om CAS-projekten som är en bra merit både för jobb och för studier.

15. Vad kan man bli när man har gått IB?

Eftersom IB-programmet är en bred utbildning där man själv i viss utsträckning väljer sina ämnen, är framtida yrkesmöjligheter många. Tidigare elever som gått IB i Kungsbacka studerar nu så vitt skilda ämnen som nationalekonomi, medicin, design och litteraturvetenskap. De utbildar sig bl.a. till sjökapten, lärare, sjuksköterska och kemist i Sverige, England, Australien, Ungern och USA.