Ämne och kurser

Ämne du läser under första året

Svenska 1
Engelska 5
Matematik 1c och 2c
Historia 1b
Idrott och hälsa 1
Moderna språk (Sp, Ty, Fr etc.)

Valbart A eller B

A Kemi 1 (ges på svenska)
B Naturkunskap 1

Ämnen som du kan läsa under åk 2 och 3 (IB2 och IB3)

Du väljer tre st higher level (HL) kurser (120 p /ämne/år) och tre st standard level (SL) kurser (75p/ämne/år) utifrån följande grupper:

1. Modersmål

2. Språk B (Engelska, Spanska, Franska, Svenska B)

3. Individ och samhällsvetenskap (Historia eller Psykologi)

4. Naturvetenskap (Fysik eller Biologi)

5. Matematik

6. Valbart (ytterligare ett ämne från grupp 2,3 eller 4)

Dessutom ingår:

  • Creativity, Activity, Service (egna projekt)

  • Theory of Knowledge (kort uppsats)

  • Extended Essay (en längre uppsats i valfritt ämnesområde)