Ämne och kurser

Ämne du läser under första året

Biologi 1
Engelska 5
Historia 1b
Matematik 1c
Moderna språk (Sp, Ty, Fr etc.)
Fysik 1b1
Idrott och hälsa 1
Psykologi 1
Svenska 1

Du har också möjlighet att välja ytterligare en kurs:

Kemi 1 (ges på svenska)

Ämnen som du kan läsa under åk 2 och 3 (IB2 och IB3)

Du väljer tre st higher level (HL) kurser (120 p /ämne/år) och tre st standard level (SL) kurser (75p/ämne/år) utifrån följande grupper:

1. Språk A (modersmål): svenska, engelska eller Self-taught

2. Språk B (andraspråk): engelska, spanska, franska, svenska som andraspråk

3. Individ och samhällsvetenskap: historia, psykologi

4. Naturvetenskap: biologi, fysik

5. Matematik

6. Teater eller ett annat ämne från grupp 2, 3 eller 4)

Dessutom ingår:

  • Creativity, Activity, Service (egna projekt)

  • Theory of Knowledge (kort uppsats)

  • Extended Essay (en längre uppsats i valfritt ämnesområde)