International Baccalaureate

IB-programmet är en internationell utbildning på engelska som ger dig chansen att tänka kritiskt, att utveckla din person och som samtidigt ger dig ett internationellt perspektiv.

Du är studiemotiverad och vill gärna vara väl förberedd för studier på universitet, antingen utomlands eller i Sverige. Du vill fokusera på och fördjupa dig i de ämnen som intresserar dig. 

Du får en spännande internationellt inriktad utbildning på engelska, där du själv väljer en kombination av ämnen med antingen ett naturvetenskapligt, språkligt eller samhällsvetenskapligt fokus. Den internationella aspekten ger dig möjlighet att fördjupa dig i globala perspektiv samt uppleva utbyten med andra kulturer. IB är ett kvalificerat studieförberedande program, som utöver att ge dig en gedigen akademisk träning också strävar efter att utveckla hela människan genom att hjälpa dig att bl.a. utveckla din kreativitet, sociala förmåga, självständighet och kritiska tänkande. En stor fördel med IB är att dina lärare inte sätter dina betyg, vilket resulterar i en konstruktiv och sund relation mellan lärare och elever. Klarar du examen i årskurs 3 får du IB-diplomet, vilket har hög status på universitet världen över och ger dig direkt behörighet att kunna studera i stort sett i hela världen. Examinationsavgiften bekostas av Kungsbacka kommun.

I framtiden ger IB-diplomet dig en god utbildningsbas och ett brett urval inför dina fortsatta universitetsstudier, men utvecklar dig också både intellektuellt och socialt. IB tar dig dit du vill! 

Följ gärna våra elever och vår personal på Instagram @ibaranas20

 

Besök International Baccalaureate i november

Du har nu möjlighet att testa på hur det är att gå International Baccalaureate. Du kommer att få träffar elever och lärare och känna på hur det är att gå på just det programmet.

Besöket kommer att ske under vecka 47 eller vecka 48. Vi kontaktar dig med mer information om datum och tid. Anmäl dig redan idag men senast 21 november. 

Länk till anmälan 

 

 

 

                             

Nyheter
Fler nyheter