International Baccalaureate

IB-programmet är en internationell utbildning på engelska som ger dig chansen att tänka kritiskt, att utveckla din person och som samtidigt ger dig ett internationellt perspektiv.

Du är studiemotiverad och vill gärna vara väl förberedd för studier på universitet, antingen utomlands eller i Sverige. Du vill fokusera på och fördjupa dig i de ämnen som intresserar dig. 

Du får en spännande internationellt inriktad utbildning på engelska, där du själv väljer en kombination av ämnen med antingen ett naturvetenskapligt, språkligt eller samhällsvetenskapligt fokus. Den internationella aspekten ger dig möjlighet att fördjupa dig i globala perspektiv samt uppleva utbyten med andra kulturer. IB är ett kvalificerat studieförberedande program, som utöver att ge dig en gedigen akademisk träning också strävar efter att utveckla hela människan genom att hjälpa dig att bl.a. utveckla din kreativitet, sociala förmåga, självständighet och kritiska tänkande. En stor fördel med IB är att dina lärare inte sätter dina betyg, vilket resulterar i en konstruktiv och sund relation mellan lärare och elever. Klarar du examen i årskurs 3 får du IB-diplomet, vilket har hög status på universitet världen över och ger dig direkt behörighet att kunna studera i stort sett i hela världen. Examinationsavgiften bekostas av Kungsbacka kommun.

I framtiden ger IB-diplomet dig en god utbildningsbas och ett brett urval inför dina fortsatta universitetsstudier, men utvecklar dig också både intellektuellt och socialt. IB tar dig dit du vill! 

Följ gärna våra elever och vår personal på Instagram @ibaranas20

Digitalt öppet hus på International Baccalaureate

Den 5 maj 2021, kl 16-17 är du välkommen på öppet hus via den här länken: Öppet hus (IB-programmet)

Du får möjlighet att träffa representanter för programmet och få mer information om programmet. Du kan också ställa frågor kring sådant som du vill veta mer om. Ta gärna med dig en vän som är intresserad av samma program eller kom in med dina föräldrar. Vi ser fram emot att träffas! 

 

 

                             

Nyheter
Fler nyheter