Gymnasiesärskolan

Ett individuellt program med estetisk profil.

Du är unik och vill ha en gymnasieutbildning som tar vara på dina speciella talanger och kunskaper.

Du får en utbildning utifrån dina egna förutsättningar. Vi har en estetisk profil, som genomsyrar verksamheten och jobbar tillsammans för att ge dig ett meningsfullt vuxenliv såväl i yrkeslivet som i boendet och på fritiden.

I framtiden kan du få ett arbete eller meningsfull sysselsättning. Under utbildningen har du praktik på flera olika ställen. Du har också regelbundna kontakter med olika arbetsplatser för att få en bra start och hitta det jobb som passar just dig.

Kontakta gärna

Rektor
Dan Sadé
0300-83 44 25
dan.sade@kungsbacka.se