Teaterteori

I kursen Teaterteori studerar vi och undersöker konstarten teater ur ett samtida och historiskt perspektiv för att få en större förståelse för hur teaterns uttrycksområden samverkar. Vi fördjupar oss dessutom i förmågan att analysera och tolka olika sceniska gestaltningar.

Teaterteori är en obligatorisk kurs under år ett och två och sker i samarbete med Scenisk gestaltning 1 och 2, Dramatik och dramaturgi och Sceniskt karaktärsarbete 1.