Sceniskt karaktärsarbete 1

I kursen Sceniskt karaktärsarbete1 utvecklar vi vårt skådespeleri med hjälp av varierade skådespelarövningar och tekniker. Vi fördjupar våra rollkaraktärer genom rollanalys och karaktärsarbete vilket bidrar till en större säkerhet och ett bättre resultat i den sceniska gestaltning vi gör inför publik under år två.

Kursen är en obligatorisk fördjupningskurs i år två och sker i samarbete med Scenisk gestaltning 2 och Teaterteori.