Skådespelande människa

Sceniskt karaktärsarbete - text

I kursen Sceniskt karaktärsarbete - text utvecklar vi vårt skådespeleri och skapar genom övning varierade sceniska karaktärer, utifrån såväl text som improvisation, mask eller musik. Vi analyserar och tolkar också föreställningar med fokus på det sceniska karaktärsarbetet. Tyngdpunkten i kursen läggs vid att utveckla och fördjupa den eller de karaktärer vi valt att gestalta i vår slutproduktion.

Kursen är en obligatorisk fördjupningskurs i år tre och sker i samarbete med Scenisk gestaltning 3 och Gymnasiearbetet.