Människa på scen Människa på scen

Scenisk gestaltning 3

I kursen Scenisk gestaltning 3 fördjupar du dina kunskaper ytterligare och får möjlighet att prova nya tekniker såsom filmskådespeleri, clownteknik, mask eller forumteater.

Vi bildar grupper som under handledning driver sina egna föreställningsprojekt. Resultaten kan bli många: gatuteater, fars, barnteater, monolog mm. helt utifrån gruppernas intressen. Vi följer varandras projekt och får därmed ytterligare kunskaper inom regi och teaterns konstnärliga uttrycksformer. Spelplats och publik kan variera beroende på projektens form. Under en gemensam vecka spelas samtliga föreställningar och publik från ex. skolor och allmänhet bjuds in.

I denna kurs görs ett flertal teaterbesök.

Scenisk gestaltning 3 är obligatorisk i år tre och sker i samarbete med Gymnasiearbetet och den obligatoriska fördjupningskursen Sceniskt karaktärsarbete-text.