Människor på scen

Scenisk gestaltning 2

I kursen Scenisk gestaltning 2 fördjupar du dina kunskaper och arbetar med text i olika former. Du lär dig om regi, pjäsanalys och scenisk gestaltning. Du får lyssna på gästpedagoger som delar med sig av sina expertkunskaper i t ex mask och scenkamp.

Vi läser ett flertal manus och väljer till sist det vi vill iscensätta. Efter ett intensivt arbete med pjäsanalys, rollanalys, repetition, scenografi, PR m.m. bjuder vi till sist in vår publik till Kungsbacka Teater. Här har vi alla möjligheter att uttrycka våra konstnärliga idéer med hjälp av teaterns moderna teknik.

I denna kurs ingår ett flertal teaterbesök samt utbyten med professionella inom scenkonst.

Scenisk gestaltning 2 är en obligatorisk kurs under år två och sker i samarbete med Teaterteori och Sceniskt karaktärsarbete 1.