Människor på scen Människor på scen

Scenisk gestaltning 1

Kursen Scenisk gestaltning 1 börjar med att du tillsammans med dina kamrater skapar en trygghet i er teatergrupp. Genom grundläggande teaterövningar får du utveckla din fantasi, kreativitet och samarbetsförmåga. Du får träna dina färdigheter i att använda kropp och röst som sceniska uttrycksmedel.

Du får arbeta vidare med improvisationsteknik och grunderna inom scenografi, ljus, ljud, kostym, sminkad mask med mera.

I samarbete med kursen Dramatik och dramaturgi utgår vi från våra egna idéer, skriver ett manus och skapar en färdig föreställning. Under processens gång bildar vi arbetsgrupper som ansvarar för scenografi/rekvisita, kostym/mask, ljus/ljud/musik samt PR/affisch. Vi repeterar och utvecklar vår skådespelarförmåga och möter slutligen vår publik i en mindre teatersalong.

Scenisk gestaltning 1 är en obligatorisk kurs under år ett.