Estetisk kommunikation 2

I kursen Estetisk kommunikation 2 får du utveckla din förmåga och fördjupa dina färdigheter inom de olika estetiska uttryckssätten. Detta kommer att mynna ut i flera mindre produktioner utifrån gruppens idéer där du kommer att vara delaktig i den konstnärliga produktionsprocessen.

Det kommer att finnas två olika spår som du kan välja; scenspåret och ljud & filmspåret. 

Kursen är obligatorisk under programfördjupningen i år 3.