Människa framför dator

Musikproduktion 1

I kursen Musikproduktion 1 får du lära dig grunderna i musikinspelning. Vi går igenom teknik och metoder för att spela in olika slags musik i varierande situationer.

Du får lära dig att bearbeta inspelningar till ett färdigt resultat. Vi arbetar med ljud både på scen och i studiosammanhang. Du får också lära dig grundläggande akustik/ljudlära samt arbeta med musikprogram i dator.

Kursen är valbar inom programfördjupningen i år 2.