Elever som spelar musik

Musikimprovisation

I kursen Musikimprovisation får du öva på musikskapande med ditt instrument eller med den egna rösten. Du får lära dig vilka byggstenar improvisation kan bestå av såsom skalor, rytm, ackord och musikaliska former. Vi tränar också på fria improvisationer med fokus på musikalisk lek och spontanitet. Du kommer att få utveckla ditt gehörsspel i grupp och få möjlighet att experimentera med musiken i olika musikstilar.

Kursen kommer att lägga stort fokus på samspel och kommunikation med medmusiker. Undervisningen bedrivs i gruppstorlek 7-9 elever.

Kursen är valbar inom programfördjupningen i år 2 och pågår till och med år 3.