Gehörs och musiklära 2

I kursen Gehörs och musiklära 2 får du fördjupade kunskaper inom musikens former, strukturer och musikteoretiska begrepp. Här får du möjligheter att utveckla din förmåga att använda och öva på ditt gehör genom att t ex hitta ackord och melodislingor i olika musikstycken/låtar. Du får också möjlighet att använda dina kunskaper inom musikteori till att skapa egen musik och utveckla ditt musicerande.

Gehörs och musiklära 2 är valbar inom programfördjupningen i år 3.