Gehörs och musiklära 1

I kursen Gehörs och musiklära 1 får du studera musikens former, strukturer och musikteoretiska begrepp. Här får du möjligheter att utveckla dina kunskaper om noter, skalor, melodier, ackord samt musikaliska symboler. I kursen kommer du att få lära dig att skriva stämmor och att analysera musik. Du kommer också att lära dig att skriva noter samt bearbeta musik.

Vi tränar på att utveckla dina gehörskunskaper inom musikämnet och förståelsen av gehörets betydelse i musicerandet.

Gehörs och musiklära 1 är en obligatorisk kurs under år 1 och 2.