Lucia framförande Sjungande elever Lucia framförande Sjungande elever Lucia framförande

Ensemble med körsång

I kursen Ensemble med körsång lär du dig utveckla ditt samspel med andra musiker samtidigt som du utvecklar dina kunskaper på ditt instrument/sång. Vi lägger stor vikt på att träna på att samarbeta och ta ansvar för gruppens utveckling. Ensembleundervisningen sker i grupp om 7-9 elever och vi kommer att fokusera på pop-, rock-, blues- och jazztraditionen vilken mycket av vår populärmusik idag hämtar inspiration ifrån. Ensemble med körsång är uppdelad i en ensemblelektion och en körlektion i veckan.

I kördelen av denna kurs får du lära dig att sjunga, både enstämmigt och flerstämmigt. Dessutom övar du upp din förmåga att lyssna, sjunga rent, hålla din stämma och anpassa din röst i en musikalisk helhet. Körundervisningen bedrivs i helklass. Vårt mål med körundervisningen är att ge våra elever en god grundläggande röstvård och röstkännedom, en vana att använda den egna rösten i sång, en öppenhet för olika körstilar och genrer samt utveckla det personliga uttrycket och stimulera sångglädjen.

Förutom lektionstillfällen ingår också i kursen ett flertal framträdanden på scen som skolavslutningar, luciaföreställning och konserter i Kungsbacka teater.

Ensemble med körsång är en obligatorisk kurs under år ett och två.