Sjungande elever Sjungande elever Sjungande elever

Ensemble 2

Kursen Ensemble 2 är en fortsättning och fördjupning av Ensemble med körsång. Vi har som målsättning att i denna kurs ge eleverna möjlighet att utveckla sitt personliga musikaliska uttryck och fördjupad kunskap om olika genrer. Du kommer att utveckla din egen musikaliska gestaltning och kommunikation med publik när vi gör ett flertal konsertproduktioner, bland annat i Kungsbacka teater. Vi kommer att träna på att tolka, gestalta och samtala om musikaliska uttryck.

Vi avslutar kursen med en turnévecka på våren då du som musiker får möta en stor publik. Under veckan får du också vara scenarbetare och få kunskaper inom PA-ljud och scenljus. Under turnéveckan besöker vi ett flertal högstadieskolor i Kungsbacka där du under veckan får möta en publik på flera tusen elever.

Kursen är obligatorisk inom programfördjupningen i år 3.