Bruksspel och ackompanjemang

Kursen Bruksspel och ackompanjemang ger dig färdigheter i att ackompanjera på gitarr och piano i gehörsbaserad samt noterad musik. Du får lära dig ackordläggningar, ackordfärgningar och ackompanjemangsmodeller som är typiska för olika musikstilar. I kursen ingår också att improvisera och transponera samt ergonomi och instrumentkännedom. Det kommer även fokuseras på strategier för instudering av musik och samspel inför publik. Undervisningen sker i grupp om 4-7 elever.

Kursen är valbar i år 1 och varar under tre år.