Arrangering och komposition

Kursen Arrangering och komposition är inriktad på eget skapande.

Du får lära dig att arrangera och komponera musik i olika stilar och för varierande instrumentbesättning. I denna kurs får du användning av kunskaper i gehörs- och musiklära och du får träna på att notera din musik på olika sätt. Du får också möjlighet att arbeta med olika inspelnings- och notskrivningsprogram på dator som hjälp för ditt musikskapande.

Vi ägnar oss även åt att lyssna till, samtala om och analysera musik av olika slag.

Kursen Arrangering och komposition är valbar under programfördjupningen i år 3.