","author":"

Lärarna på Estetiska programmet

Bakre raden från vänster: Sofia Berg, Tommy Lärjedal, Ewa Sanker, Katharina Westerberg, Malin Lönroth, Tom Frode Tveita, AnnKristin Budeng

Främre raden: Anne Weiner, Patrik Folkesson Ekström, Lotta Eliasson, Monica Thorén, Anna Tagesdotter, Åsa Peterson

Frånvarande: Hans Arturson, Karin Lindqvist

 

Lärare Undervisar i
Anna Tagesdotter Bild, Formgivning, Fotografisk bild, SVA, IM-språk (bild), Estetisk verksamhet (Gymnasiesärskolan)
Anne Weiner Svenska, Historia
Annkristin Budeng Bild, Formgivning, Bildteori, Estetisk kommunikation, GY/UF (Ung företagsamhet), IM-språk (Bild)
Ewa Sanker Teater, Estetisk kommunikation, Pedagogiskt arbete (skapande verksamhet), Estetisk verksamhet (Gymnasiesärskolan)
Hans Arturson Musik (ensemble), Ljudproduktion
Karin Lindqvist Musik (sång, kör)
Katharina Westerberg Dansteknik, Dansgestaltning, Dansteori, Estetisk kommunikation, Konst och kultur (Konstarterna och samhället), Estetisk verksamhet (Gymnasiesärskolan)
Lotta Eliasson Digitalt skapande, FIlm- och TV-produktion, Medieproduktion, Medier, samhället och kommunikation, Estetisk kommunikation
Malin Lönroth Musik (sång, kör, ensemble, improvisation)
Monica Thorén Musik (violin, piano, kör, ensemble), Estetisk kommunikation, Musikteori, IM (musik)
Patrik Folkesson-Ekström Samhällskunskap, Historia
Sofia Berg Svenska, Handledare på Utsikten
Tom Frode Tveita Musik (bas, gitarr, ensemble, improvisation)
Tommy Lärjedal Handledare
Åsa Peterson
Teater, Estetisk kommunikation, GY/UF (Ung företagsamhet), Arbetslagsledare på Estetiska programmet, Handledare