Lärarna på Estetiska programmet

Bakre raden från vänster: Sofia Berg, Tommy Lärjedal, Ewa Sanker, Katharina Westerberg, Malin Lönroth, Tom Frode Tveita, AnnKristin Budeng

Främre raden: Anne Weiner, Patrik Folkesson Ekström, Lotta Eliasson, Monica Thorén, Anna Tagesdotter, Åsa Peterson

Frånvarande: Hans Arturson, Karin Lindqvist

 

Lärare Undervisar i
Anna Tagesdotter Formgivning 1, Fotografisk bild, SVA, IM-språk,
Anne Weiner Svenska, Historia
Annkristin Budeng Bild, Formgivning, Bildteori, Estetisk kommunikation, GY/UF (Ung företagsamhet), IM-språk (Bild)
Ewa Sanker Teater, Estetisk kommunikation, Pedagogiskt arbete (skapande verksamhet), Estetisk verksamhet (Gymnasiesärskolan)
Hans Arturson Musik (ensemble), Ljudproduktion
Karin Lindqvist Musik (sång, kör)
Katharina Westerberg Dansteknik, Dansgestaltning, Dansteori, Estetisk kommunikation, Konst och kultur (Konstarterna och samhället)
Roland Dahlström
Medieproduktion, Medier, samhället och kommunikation
Malin Lönroth Musik (sång, kör, ensemble, improvisation)
Monica Thorén Musik (violin, piano, kör, ensemble), Estetisk kommunikation, Musikteori, IM (musik)
Patrik Folkesson-Ekström Samhällskunskap, Historia
Sofia Berg Svenska, Handledare på Utsikten
Tom Frode Tveita Musik (bas, gitarr, ensemble, improvisation)
Tommy Lärjedal Handledare
Åsa Peterson

Teater, Estetisk kommunikation, GY/UF (Ung företagsamhet), Arbetslagsledare på Estetiska programmet, Handledare

Mikael Indebetou

Musikproduktion, Musik (sång)