Färdighetsprov dans

Färdighetsprovet är som en ”vanlig” dansklass, där vi alla dansar tillsammans. Glädje och rörelselust präglar vårt färdighetsprov.

  1. Vi gör en teknikuppvärmning, följt av diagonal och avslutar med en danskombination.

  2. Danslektionen består av modern/nutida dans och jazzdans.

  3. Vi har även med inslag som rytmövningar och improvisation.

  4. Vi avslutar dagen med en kort intervju med resp. sökande.

Syftet med färdighetsprovet är att det ska vara en grund för bedömning. Men provet i sig gör att ni som söker får möjlighet att träffa oss som undervisar på dansinriktningen, samt får en inblick i utbildningens innehåll, vilket vi ser som en fördel.

Vi tittar på det sökandes erfarenheter av de olika dansgenrerna men först och främst på:

Kännedom om kroppen, kroppens naturliga hållning i position och balans, samt förmågan att koordinera grovmotoriska rörelser.

Rörelsekvaliteter, möjligheten i att använda sig av olika rörelsekvaliteter som exempelvis kraft och dynamik.

Rumsuppfattning, förmågan att förhålla sig till de andra och till rummet.

Improvisation, förmågan till spontana och egna rörelseval.

Musikalitet och rytmkänsla, förmågan att följa musikens puls och rytm.

Fokus, förmågan att vara koncentrerad och uthållig.