Formgivning 2

Kursen Formgivning 2 ger en fördjupad kunskap i och om formgivningsprocessen. Du arbetar i projekt med att utforma en produkt som ska ha en viss funktion och en målgrupp. Det kanske handlar om att formge en stol, en smyckeskollektion, lampa, böcker och mycket mer. Vi arbetar i olika projekt som kan vara tematiskt gemensamma eller utifrån dina egna idéer. Kursen är förankrad i ett entreprenöriellt lärande. 

Kursen ger dig insikt i hur en kreativ formgivningsprocess går till från tema (efterfrågan), idé, material, utförande, produkt och reflektion över arbetet. Vi arbetar även med historiska aspekter på formgivning och olika teorier kring formgivning.