Konstverk Konstverk i form av en stol Konstverk i form av fåglar Konstverk Konstverk av människa

Form

Kursen Form ger en fördjupad kunskap i tre dimensionell gestaltning. Fokus läggs på det egna skapandet. Material och teknik anpassas efter de idéer som ska skapas. Vi arbetar i olika projekt som kan vara tematiskt gemensamma eller utifrån dina egna idéer. Kursen ger dig insikt i hur en kreativ arbetsprocess går till från tema, idé, material, utförande, resultat och reflektion över arbetet.