Lego Människa som bygger med lego Lego-människor Lego

Digitalt skapande 1

Kursen Digitalt skapande 1  rör sig i gränslandet mellan konst och teknik. Digitalt skapande läses i hela årskurs 2. Vi lägger fokus på den egna skapandeprocessen med såväl analoga som digitala verktyg. Bildspråket från årskurs 1 följs upp av skapande och gestaltande uttryck som stop motion-animationer, enklare interaktiv webbdesign, grafisk layout och grundläggande ljudläggning.
Kursen läses tillsammans med Estet-Mediaeleverna från samma klass.