Konstverk Konstverk Konstverk Elev som gör konst Konstverk

Bild

Kursen Bild ger en fördjupad kunskap i bildämnet. Fokus läggs på det egna skapandet. Material och teknik anpassas efter de idéer som ska skapas. Vi arbetar i olika projekt som kan vara tematiskt gemensamma eller utifrån dina egna idéer.
Kursen ger dig insikt i hur en kreativ arbetsprocess går till från tema, idé, material, utförande, resultat och reflektion över arbetet.