Målande människa Människa som gör konst

Bild och form specialisering 1 och 2

Kurserna i Bild och form specialisering ger en ytterligare fördjupad kunskap i två och tre dimensionell gestaltning. Fokus läggs på det egna skapandet. Material och teknik anpassas efter de idéer som ska skapas. Vi arbetar i olika projekt som kan vara tematiskt gemensamma eller utifrån dina egna idéer. Kursen ger dig insikt i hur en kreativ arbetsprocess går till från tema, idé, material, utförande, resultat och reflektion över arbetet. Du kan arbeta med 2: d tekniker i kurs 1 och sedan välja att jobba med 3: d tekniker i kurs 2.