Bild och formgivning

Du är konstnärligt lagd och vill utveckla ditt kunnande och din tekniska skicklighet inom bild och formgivning. Du är kreativ och gillar att uttrycka dig genom praktiskt skapande. Du är nyfiken och vill ta del av olika konstnärliga uttrycksformer, både teoretiskt och praktiskt.

Du får en utbildning som hjälper dig att utveckla ditt konstnärliga skapande, din kreativitet och din förståelse inom ämnena bild och formgivning. Du får möjlighet till kreativt skapande i grupp tillsammans med andra, men också att på egen hand utveckla ditt eget bild- och formspråk.

Du får teoretiska kunskaper såväl som praktiska färdigheter att uttrycka dig kreativt inom en mängd olika konstnärliga uttrycksformer. Du får en bred konstnärlig utbildning som bl a innefattar teckning, måleri (akvarell, akryl och olja), keramik, skulptur, grafik, foto, digital bildbehandling (Photoshop, InDesign, Illustrator), formgivning (design), samt bildteori och kulturhistoria.

I framtiden kan estetiska programmet med inriktning mot bild och formgivning bl a leda vidare till konstnärliga studier på folkhögskolor, högskolor och universitet inom områden som fri konst, konsthantverk, design, formgivning och foto. Estetiska programmet kan även leda vidare till yrken som till exempel jurist, lärare, psykolog, polis och socionom.