Husbyggnad

Bygg- och anläggningsprogrammet finns i fräscha lokaler, där teoretiska studier varvas med praktik.

I årskurs 1 arbetar du i bygghallen ca två dagar i veckan. Du jobbar i mindre grupper, där varje lärare har hand om 8 elever.

I årskurs 2 och 3 varvas fyra veckors studier inne på skolan med fyra veckors praktik. Praktiken sker ute på byggföretag. En del praktiska övningar genomförs även i bygghallen då du är inne på skolan. Du väljer mellan att bli antingen snickare, murare eller betongarbetare.

Ämne och kurser

Gymnasiegemensamma ämnen

Engelska 5
Historia 1a1
Idrott och hälsa 1
Matematik 1a
Naturkunskap 1a1
Religionskunskap 1

Samhällskunskap 1a1
Svenska 1
eller Svenska som andraspråk 1

Programgemensamma ämnen

Bygg- och anläggning

Byggrund 1
Byggrund 2

Individuellt val

Gymnasiearbete

Inriktning husbyggnad

Husbyggnadsprocessen
Husbyggnad 1

Husbyggnad 2

Husbyggnad 3

Programfördjupningar

Träkonstruktioner
Betongkonstruktioner
Mur- och putsverk
Byggrelaterade ämnen
Svenska 2 och Svenska 3
Matematik 2

Engelska 6