Pedagogiskt arbete

Inriktningen ger dig kunskaper om människors utveckling, lärande, behov och rättigheter samt om olika pedagogiska verksamheter.

Inriktningen är tvärvetenskaplig och innehåller ämnen som pedagogik, psykologi och sociologi.

Efter avslutade studier är du utbildad barnskötare. Exempel på yrken efter vidare studier från programmet är till exempel lärare, förskolelärare, fritidspedagog och elevassistent.