Fritid och hälsa

På denna inriktning utvecklar du kunskaper om hur kroppen påverkas av träning och hur den fungerar i tränings- och motionssammanhang.

Du får också kunskaper om fritidens och idrottens betydelse för individer och samhället.

Inriktningen är tvärvetenskaplig och innehåller ämnen som anatomi, fysiologi, nutrition, skadeförebyggande träning, akut skadebehandling samt ledarskap inom olika aktiviteter.

Du förbereds för arbete inom skola, idrottsföreningar, gym och friskvårdsanläggningar och turismnäringen.

Efter avslutade studier har du grundläggande kunskaper för att arbeta som personal inom bad- och friskvårdsverksamheter. 

Efter vidare studier efter studenten kan du arbeta som till exempel idrottslärare, lärare, instruktör, sjukgymnast, dietist eller hälsopedagog.