Barn- och fritidsprogrammet

Barn- och fritidsprogrammet är ett yrkesprogram men du kan inom ramen för programmet läsa in allmän högskolebehörighet. På Aranäsgymnasiet erbjuds två inriktningar, fritid och hälsa samt pedagogiskt arbete.

Du är intresserad av fritid och hur människor fungerar. Du är hälsoinriktad och vill utveckla dig själv.

Du får grundläggande kunskaper om människor i alla åldrar och lär dig att leda och planera inom olika verksamheter. I utbildningen fördjupar du dina kunskaper i pedagogik, sociologi och idrott och friskvård. 

Du diskuterar och tar ställning i etiska frågor och olika förhållningssätt. Du får arbeta efter de grundläggande värden som gäller för mänskliga och demokratiska rättigheter.

Oberoende av inriktning leder utbildningen till att du kan möta, assistera och stödja barn, ungdomar och vuxna i deras utveckling.

Dina teoretiska kunskaper får du tillämpa och utveckla under sammanlagt 15 veckors arbetsplatsförlagt lärande - APL. I framtiden kan det här programmet, beroende på val och inriktning, ge möjlighet till arbete som barnskötare, elevassistent, personlig tränare, olika yrken inom friskvård och personlig assistent.

Du kan läsa in allmän högskolebehörighet på alla yrkesprogram, inom ramen för programmet. Efter vidare studier kan du bli till exempel bli polis, socionom, fritidspedagog, förskollärare, fritidsledare, lärare, idrottslärare, hälsopedagog/coach eller diplomerad massör

Följ Barn- och fritidsprogrammet på Facebook

Besök Barn- och fritidsprogrammet i november

Du har nu möjlighet att testa på hur det är att gå Barn- och fritidsprogrammet. Du kommer att få träffar elever och lärare och känna på hur det är att gå på just det programmet.

Besöket kommer att ske under vecka 47 eller vecka 48. Vi kontaktar dig med mer information om datum och tid. Anmäl dig redan idag men senast 21 november. 

Länk till anmälan 

 

Nyheter
Fler nyheter