Samling elever med olika länders flaggor

Internationellt utbyte

Aranäsgymnasiet har ett stort antal internationella kontakter och utbyten. Detta är en viktig del i våra utbildningar och vi strävar efter att utveckla våra utbyten kontinuerligt, dels genom nya och dels genom att förändra de vi redan har.

Det förekommer variationer mellan åren men i huvudsak är våra nuvarande internationella utbyten och kontakter följande:

Språkutbyten och studieresor

Vi har språkutbyten i Montendre och Thônes i Frankrike samt i Königswinter i Tyskland. Studieresor arrangeras till Bryssel, Sankt Petersburg, Rom och till Spanien. Vi har haft möjlighet att genomföra arbetsplatsförlagt lärande (APL) till en av SOS barnbyar på Zanzibar inom Vård- och omsorgsprogrammet och 2014 startade vi upp ett klassutbyte med en skola i Beijing, Kina. 

Internationellt ungdomsparlament

Vi deltar i ett ungdomsparlament tillsammans med elever från Danmark, Ryssland, Tyskland och Wales. Parlamentet anordnas av ett av de deltagande länderna varje år.

Undervisning på engelska

På Aranäsgymnasiet finns också ett program som heter International Baccalaureate, (IB), där all undervisning sker på engelska. En IB-examen är erkänd i hela världen och många av våra tidigare IB-elever studerar numera på universitet utomlands. IB på Aranäsgymnasiet har årligen utbyte med någon skola i England och gör studieresor till denna.

FN-rollspel

I samband med att vi presenterar våra utbyten och kontakter vill vi också nämna vår internationella profil på samhällsinriktningen på Samhällsvetenskapsprogrammet och även vårt FN-rollspel, som årligen genomförs.