Olycksfallsförsäkring

Kommunen har tecknat en olycksfallsförsäkring för elever, barn, ungdomar och andra grupper inom kommunens verksamhetsområde. Försäkringen gäller skada genom ett olycksfall.

Försäkringens omfattning 

Nedan grupper inom Förskola & Grundskolas och Gymnasium & Arbetsmarknads verksamhetsområde är försäkrade under heltid, dygnet runt.

  • Elever i kommunens grundskola samt förskoleklass

  • Elever i kommunens gymnasieskola

  • Elever skrivna i Kungsbacka kommun men som går i annan kommuns skolor

  • Barn i förskola eller pedagogisk omsorg

För deltagare i kommunal vuxenutbildning gäller försäkringen endast under verksamhetstid.

Försäkringen har ingen självrisk.

Längs ned på sidan hittar du försäkringsbesked med fullständig information om omfattning.