Olycksfallsförsäkring

Kungsbacka kommun har en kollektiv olycksfallsförsäkring för förskole- och skolbarn. Försäkringen gäller när ett barn eller en elev har skadat sig genom ett olycksfall.

Försäkringens omfattning 

Nedan grupper inom Förskola & Grundskolas och Gymnasie & Vuxenutbildnings verksamhetsområde är försäkrade under heltid, dygnet runt.

  • Elever i kommunens grundskola samt förskoleklass, inkl friskolor

  • Elever i kommunens gymnasieskola, inkl friskolor

  • Elever skrivna i Kungsbacka kommun men som går i annan kommuns skolor

  • Barn i förskola eller pedagogisk omsorg inkl fristående verksamhet

För deltagare i kommunal vuxenutbildning gäller försäkringen endast under verksamhetstid.

Försäkringen har ingen självrisk.

Här kan du läsa mer om olycksfallsförsäkring och hur du anmäler en skada.