Organisation

Aranäsgymnasiet är indelat i fem skolenheter med en rektor som ansvarar för respektive skolenhet.

I dagsläget går cirka 1500 elever på Aranäsgymnasiet och vi är cirka 150 anställda på skolan. 

Elevhälsoteam

För att stötta programmen, eleverna och lärarna, finns ett elevhälsoteam och en servicegrupp med bibliotek, vaktmästeri, IT-tekniker och en hel del andra funktioner. 

Utsikten

Skolan har ett studiecentrum, Utsikten, för elever som önskar eller har behov av att läsa kurser i annan takt, snabbare eller långsammare, eller önskar annat stöd i sin undervisning.

Väl förberedd för fortsatt utbildning

Gymnasiet är ett steg på vägen in i vuxenlivet, du ska göra ett aktivt val av utbildning och får både ett större engagemang och ett större ansvar. För oss på Aranäsgymnasiet är det viktigt att utbildningen ger dig goda ämneskunskaper men också en bra start på din fortsatta resa genom livet. Det gör vi genom ett nära samarbete med dig, bland annat genom mentorskap, regelbundna utvecklingssamtal, klassrådsmöten och möten med elever och lärare inom programmen. Där får du som elev tillfälle att reflektera över frågor som rör skolan och dina studier. Ett ökat inflytande innebär också ett ökat ansvar, där vi tillsammans skapar en öppen skolmiljö med ömsesidig respekt för varandra och en generös inställning till de olikheter vi kan ha.

Bra lokaler

Vi är stolta och glada över den miljö vi lyckats skapa. Alla elever har sina egna hemvister, där man har sitt skåp och där många av lektionerna hålls. Här har också de flesta av programmets lärare sina arbetsrum. Klassrummen är ljusa och inredda med den senaste tekniken. Det finns mindre rum för gruppindelningar eller enskilt arbete.