Organisation

Aranäsgymnasiet är indelat i fyra skolenheter med en rektor som ansvarar för respektive skolenhet. Rektor ansvarar för verksamheten inom sin skolenhet.

I dagsläget går cirka 1100 elever på Aranäsgymnasiet och vi är cirka 140 anställda på skolan. Inom skolenheterna finns två till tre utav skolans program, bland annat beroende på hur stora programmen är. Runt programmen finns lärarlag uppbyggda för genomförandet av utbildningen på programmen. Lärarna sitter, i huvudsak, nära sina program och därmed sina elever.

Elevhälsoteam

För att stötta programmen, eleverna och lärarna, finns ett elevhälsoteam och en servicegrupp med bibliotek, vaktmästeri, datatekniker och en hel del andra funktioner. Dessa funktioner lyder under verksamhetschefen.

Utsikten

Skolan har ett studiecentrum, Utsikten, för elever som önskar eller har behov av att läsa kurser i annan takt, snabbare eller långsammare, eller önskar annat stöd i sin undervisning.

Väl förberedd för fortsatt utbildning

Gymnasiet är ett steg på vägen in i vuxenlivet, du ska göra ett aktivt val av utbildning och får både ett större engagemang och ett större ansvar. För oss på Aranäsgymnasiet är det viktigt att utbildningen ger dig goda ämneskunskaper men också en bra start på din fortsatta resa genom livet. Det gör vi genom ett nära samarbete med dig, bland annat genom mentorskap, regelbundna utvecklingssamtal, klassrådsmöten och möten med elever och lärare inom programmen. Där får du som elev tillfälle att reflektera över frågor som rör skolan och dina studier. Ett ökat inflytande innebär också ett ökat ansvar, där vi tillsammans skapar en öppen skolmiljö med ömsesidig respekt för varandra och en generös inställning till de olikheter vi kan ha.

Bra lokaler

Vi är stolta och glada över den miljö vi lyckats skapa. Alla elever har sina egna hemvister, där man har sitt skåp och där många av lektionerna hålls. Här har också de flesta av programmets lärare sina arbetsrum. Klassrummen är ljusa och inredda med den senaste tekniken. Det finns också gott om mindre rum för gruppindelningar eller enskilt arbete.